Kontakt iC5
Ring til os på 9726 9988 - vi sidder klar ved telefonen til en snak om dig og din virksomhed
Gør alt i én arbejdsgang
Nu skal du ikke længere indtaste dine ordre når du kommer hjem. Opret dine ordre i én arbejdsgang!

Versionshistorik

4-4-2018: VERSION 2.0.8

 • Pad version på ordreskærmbillede viser nu linjerabat procent pr. linje.
 • Ordrebekræftelse PDF der genereres på tabletten eller iPhone, indeholder nu notat.
 • Ordrebekræftelse PDF der genereres på tabletten eller iPhone, indeholder nu notat.
 • Rettet grafiske fejl i topmargen til IOS11.

 

2-4-2017: Version 2.0.6

 • Rettet fejl der kunne få appen til at lukke hvis der var varer der ikke havde noget navn.

 

26-02-2017: Version 2.0.5

 • Rapport knappen på vare detaljesiden er ændret til en menu hvor der kan vælges mellem mængde eller beløb.
 • Rettet manglende opdatering af momsgrundlag når redigering af en kladde ordre afsluttes.
 • Rettet fejl i visning af dækningsgrad ved ordrer der har et momsgrundlag på 0.

 

12-02-2017: Version 2.0.4

 • Kunde og ordre listesiderne kan nu filtreres for en eller flere sælgere. Opsætning af sælgergruppen foretages på Kriterier siden.
 • Vare listesiden gemmer nu kriterievalg separat for forskellige brugssituationer. Kriterievalg gemmes separat for: Vare hovedlisten, Galleri visning på ordrer, Scan ordrelinjer, Ordrelinje detaljesiden samt Vareliste redigering.
 • Tilføjet ny option under medarbejder adgang siden: Vis ordre ‘dækningsbidrag’ felter. Optionen er slået fra default. Når den er slået til, vil felterne ‘Dækningsbidrag’ og ‘Dækningsgrad’ blive beregnet og vist nederst på ordre detaljesider.
 • Udvidet support for LineaPro hardware scannere.
 • Rettet crash fejl ved brug af kamera til stregkode scanning på enheder med iOS10.

 

09-05-2016: VERSION 2.0.1

 • Support for stregkode scanning med iPhone/iPad kamera. Siden Indstillinger/Scanner er udvidet med en option for visning af ‘Kamera’ knap i toolbaren på diverse vare/ordre relaterede sider. Ved tryk på Kamera knappen vil et transparent live kamera lag blive lagt oven på siden. Hvis der fokuseres på en stregkode vil den tilknyttede vare blive vist eller tilføjet ordren. Tryk på Kamera knappen igen vil fjerne kamera laget.
 • Diverse småfejl er rettet.

11-09-2015: VERSION 1.8.2

 • Ved demo login kan der vælges mellem 3 forskellige typer af demo brugere. Når man er logget ind som demo bruger kan der vælges en anden type bruger ved at slette offline databasen under Indstillinger.
 • Toolbaren på projekt detalje siden er modificeret for at gøre det lettere at opbygge en dagsjournal. Den gamle ’Tilføj Forbrug’ menu er erstattet af to nye ‘+Vare’ og ‘+Tid’ knapper. Tryk på ‘+Tid’ knappen åbner direkte ‘Nyt Tidsforbrug’ siden.
 • Nyt Tidsforbrug siden har fået en toolbar med menu knapper til hurtig valg af starttidspunkt og varighed. Hvis der i forvejen er oprettet et tidsforbrug samme dag, så vil starttidspunktet default være sat til det forrige sluttidspunkt. En komplet dagsjournal kan derved hurtigt opbygges, uden det er nødvendigt at gøre brug af periode undersiden med dato og tidspunkt hjulene.
 • Projekt listens kriterier er udvidet med fra/til dato filtrering.
 • Menuen på kunde detalje siden er udvidet med ‘Vis Besøg’, som vil åbne en liste af alle besøg registreret for den pågældende kunde.
 • Ved oprettelse af ny ordrelinje med variant vare vil der komme en fejlbesked frem hvis der ikke er valgt en farve.

05-08-2015: VERSION 1.8.1

 • Rettet en fejl i 1.8.0 releasen som medførte at nyere 64-bit iDevices bl.a. ikke kunne søge på kundenavne med æøå.
 • Ved tilføjelse af nye opgaver på et projekt kan den samme opgave nu oprettes for flere medarbejdere samtidigt: Vælg ‘Alle i medarbejdergruppe’ på siden med medarbejdervalg. Medarbejdergruppen kan udvælges på opgave listens kriterie side.
 • Ordrebekræftelse PDF indeholdende variant varer viser ekstra linjer med detaljer for antal per størrelse.
 • ‘Kopier til ny ordre’ undlader nu at kopiere notater med fra den gamle ordre.

 

VERSION 1.8.0

 • Denne version introducerer support for variant varer, specialdesignet til tekstil industrien. Vare og ordre siderne er udvidet med muligheder for at fremvise og indtaste forskellige størrelser på enkelte varer. Denne feature er kun tilgængelig på databaser der er oprettet med et ekstra variant modul.
 • iC5 udnytter nu fuldt ud 64-bit iOS på de nyeste iPhones og iPads. Minimum understøttet iOS version er hævet til 5.1.1.
 • Rettet nogle beskeder i projekt modulet som henviste til ordrer.
 • Tilføjet ‘Projekt totaler’ til projekt detalje siden. Totalerne vises kun for medarbejdere med rettighed til at redigere alle projekter.

 

VERSION 1.7.9

 • Ordrelinje siden har i redigeringsmode fået en ny detalje knap i varenr. feltet. Tryk på selve feltet åbner fortsat vare valg siden, mens tryk på detalje knappen åbner detalje siden for det allerede valgte varenr.
 • Tilføjet ‘vis afsluttede projekter’ option til projekt listens kriterie side.
 • Tilføjet ‘Projektgrp.’ felt til kunde detaljesiden og kunde defaults indstillinger siden. Den valgte gruppe bruges når der oprettes nye projekter for kunden.
 • Medarbejdere med adgang til at redigere alle projekter har nu mulighed for at oprette nye projekter direkte fra projekt listen. Redigering af projektdetaljer er udvidet og foregår på samme vis som ved ordreredigering. Redigerings mulighederne vil blive udvidet i kommende iC5 opdateringer.
 • Besøg detalje siden har fået et nyt ‘internt notat’ felt, som kan bruges til notater som ikke ønskes på rapporter. Det ekstra notat felt er kun tilgængeligt hvis det også er oprettet i C5 databasen.

 

VERSION 1.7.8

 • Projekt listens kriterie side er udvidet med en ny option: ‘Vis opgaver for alle medarbejdere’.
 • På siden ‘Rediger ordrelinjer’ er der kommet en ny ’Søg Vare’ genvej.
 • Udvidet ’Medarbejder adgang’ siden med optionerne ’Vis indstillinger’, ‘Vis kunde notat felt’ og ‘Vis vare notat felt’.

 

VERSION 1.7.7

 • Projekt listen har fået en ny ‘Kriterier’ knap i toolbaren. På kriterie siden kan der vælges hvordan listen skal sorteres, om der skal vises opgaver for hvert projekt, og om listen skal filtreres til at vise projekter for en specifik sælger.
 • Optimeret hastighed på projekt liste indlæsning.
 • Varenavn feltet på ordrelinje detalje siden er ændret til at være et indtastningsfelt, i stedet for at åbne varevalg siden. Varenummer feltet bruges fortsat til at åbne varevalg siden. Efter en vare er valgt er det således muligt at redigere vareteksten med ordrespecifikke detaljer, som vil fremgå på ordrebekræftelsen.
 • Valg af vare på en ordrelinje vil kopiere det engelske varenavn hvis system sprog er sat til engelsk.
 • Hvis der er indtastet kundedetaljer på et besøg, vil efterfølgende tryk på ‘Konto’ feltet give mulighed for at oprette en ny kunde med disse oplysninger.
 • Diverse mindre tilpasninger af besøgsrapport.

 

VERSION 1.7.6

 • Vare detalje siden er udvidet med et felt for engelsk navn. Feltet vises kun hvis iC5 kører med engelsk sprog. Det engelske navn kan være nyttigt for firmaer der har udenlandske sælgere. Varelisten og varesøgninger vil bruge det engelske navn hvis det er indtastet.
 • Tilføjet ‘inkluder ordrer i rapport’ option til besøg listens kriterier.
 • Rettet diverse småfejl ved indtastning af besøg.
 • Omdøbt feltet ’Blokeret’ til ‘Spærret’.

 

VERSION 1.7.5

 • For at lette redigering af Besøg detaljer, er der tilføjet to nye ‘Start Nu’ og ‘Slut Nu’ knapper i toolbaren. Den gamle Dato/Tid underside er ændret til Start/Slut og er udvidet med hurtig redigering af Start/Slut KM via drejehjul. Slut KM kan også alternativt redigeres ved at justere ‘Distance’.
 • Det er ikke længere påkrævet at indtaste Start/Slut KM på besøg med kørselsdetaljer. Rapport udskriften vil udregne den totale distance, så længe der er indtastet Start KM for første besøg og Slut KM for sidste besøg på dagen.
 • Besøgsrapport viser besøgsgruppe for hvert besøg. Hvis alle besøg hører under samme gruppe vises gruppen i rapport hovedet. ’Totaler per besøgsgruppe’ er erstattet med et simplere overblik på en enkelt detalje linje under Totaler.
 • Rettet fejl på iOS8 hvor visning af tastatur i landscape mode fik input feltet til at scrolle væk fra skærmen.

 

VERSION 1.7.4

 • Hvis der er indtastet en kredit max for en kunde, vil der blive vist en besked boks med ‘tilgængelig kredit’ når kunden vælges på en ordre. Der vises også en besked hvis kunden er blokeret.
 • Rettet fejl fra 1.7.3 hvor log ud ikke returnerede til log ind siden (kun på iPhone).

 

VERSION 1.7.3

 • Rettet fejl ifm. iOS 8 som bevirkede, at app'en visse steder ikke kunne skifte mellem stående og liggende format.

 

VERSION 1.7.2

 • Support for iPhone 6 og 6+ skærm opløsninger.
 • Tilføjet ‘ordrefase’ sortering til ordre listens kriterier.
 • Hvis besøgsmodulet er aktiveret vil der dukke en dialog op når en ordre afsluttes med mulighed for direkte at oprette et besøg for ordren.
 • Tilføjet ‘projektnr.’ til besøg detalje siden.
 • Besøgsrapport pdf er udvidet med ‘Totaler per besøgsgruppe’.
 • Besøgsrapport visning af ’Antal besøg’ tæller nu kun besøg der har kunder specificeret.
 • Udvidet listen af ‘Kunde defaults’ under Indstillinger.
 • Rettet problem med ‘medarbejder adgang’ indstillinger.
 • Rettet problem med manglende linjetotal for arkiv ordrer.
 • Rettet diverse problemer relateret til iOS8.

VERSION 1.7.1

 • Ordredetalje sidens menu er udvidet med’ Rediger Ordrelinjer’. Valg af denne vil åbne en ny side der er beregnet til hurtig indtastning/scanning af varer enten via varenumre eller barkoder. Der er mulighed for at redigere antal for hver ordrelinje. Der er desuden en Slet/Flyt toolbar knap der muliggør omarrangering af ordrelinjer.
 • Besøg detalje siden filtrerer irrelevante felter væk afhængig af besøgstype valg.
 • Besøg listens kriterier er udvidet med mulighed for at angive specifikke fra/til datoer. 
 • Tilpasset layout af besøgsrapport samt tilføjet flere periode total detaljer.
 • Indtastning af æøå i søgefelter er nu uafhængig af små/store bogstaver.

 

VERSION 1.7.0

 • Nyt salgsstyrings modul. I denne første version kan modulet bruges som planlægningsværktøj til kundebesøg samt kørebog. Hvis modulet er aktiveret vil der være en ny knap på hovedmenu siden med titlen ‘Besøg’.
 • Ordre detalje sidens menu er udvidet med ‘Opret Besøg for Ordre’ hvis salgsstyrings modulet er aktivt.
 • Ordrebekræftelse pdf udskrift viser ‘Tilbud’ som overskrift hvis ordrefase er sat til tilbud.

VERSION 1.6.4

 • Offline ordrer kan også opbygges med offline kunder og varer. Næste gang brugeren logger ind online vil der dukke en dialog frem der spørger om offline data skal uploades til online databasen.
 • Ny 'Vis ordre 'Fakturér' menuvalg' option under Indstillinger/Medarbejder adgang.
 • Tilføjet kundenavn efter faktura-konto på ordresiden.
 • Tilføjet ‘Betalingsbetingelser’ linje til ordrebekræftelse pdf dokumentet.

 

VERSION 1.6.3

 • Valg af ordre leveringstype kan redigeres på ordre detalje siden efter kunden er valgt.
 • Ordre detalje siden viser ‘Faktura-konto’ hvis det er defineret på kunden.
 • Tilføjet ‘EAN-nr.’ felt til kunde detalje siden.
 • Tilføjet ‘Printer opsætning’ side under Indstillinger. Siden er kun tilgængelig for admin brugere. Med denne side kan odrebekræftelse pdf dokumentet tilpasses med bl.a. eget firmalogo samt tekster under logo.
 • Rettet diverse fejl i layout af ordrebekræftelse pdf dokumentet.
 • Rettet problem med varebilleder der indeholder mellemrum i filnavnet.

 

Version 1.6.2

 • Nye rapporter
  Rapportmodulet er udvidet med mulighed for visning af dækningsbidrag.
  Der er lavet fire nye default-rapporter, som kan oprettes ved at slette offline databasen under Indstillinger/Offline database.
 • Nye felter på lagerstamkort
  Varedetalje-siden viser "bestilt lager" og "disponibel lager", hvis felterne er oprettet i C5 databasen.
 • Indstillinger
  Tilføjet betaling og momssats til Indstillinger/kunde defaults siden.
 • Ordrer
  Ordredetalje-siden viser Leveringsinfo-feltet.
  Indtastning af negative tal er nu muligt på ordrelinje, til kreditnotaer.
 • Generelt
  Efter ugers pause siden sidste login kunne progressbaren hænge i lang tid ved slutning af database sync. Progressbar tæller er nu mere præcis.
 • Udskrift - NYHED !!
  Det bliver nu muligt at kunne udskrive og sende iC5 ordrebekræftelse direkte til kunderne, i denne version kører vi med mulighed for at beta-teste på udskriften. Under ordreafgivelse kommer der nu mulighed for enten at udskrive til en printer og eller at sende iC5 ordrebekræftelsen direkte til en mail. Husk på at udskriften kun er til test.
  I den næste version vil firma logo og navn komme på udskriften.

 

Version 1.6.0

 • Farvetema kan nu vælges under Indstillinger hvis iC5 kører under iOS7. Grafik på knapper og hovedmenu ikoner er redesignet så de er tydeligere med både mørke og lyse farvetemaer.
 • Tilføjelse af varer til projekt kan nu gøres via galleri visning. Menuen ‘Tilføj Forbrug’ på projekt detalje siden er udvidet med valgmuligheder der matcher ’Tilføj Varer’ menuen på ordre detalje siden.
 • Visning af dialogbokse responderer hurtigere på bruger betjening.

 

Version 1.5.7

 • Support af Linea Pro 5 scanner.
 • Rettet: Grafikfejl ved scrollning på Indstillinger/Scanner siden.
 • Rettet: Varedetalje 'Udstilling' knap og panel var forsvundet med iOS7 opdateringen i forrige version.

Version 1.5.6

 • Fuld support af iOS 7.
 • Minimum understøttet iOS version er hævet til iOS 5 for at kunne udnytte de nye features i iOS 7.
 • Søgefeltet på listesiderne er nu altid vist i toppen af siden, så der umiddelbart kan trykkes på den for at søge, og for hurtigt at se hvad der aktuelt er søgt på. Som følge deraf er 'Søg' knappen i toolbaren fjernet.
 • Informations linjen i toppen af listesiderne viser antal af emner der er vist i listen.
 • Nyt design af dialogbokse.
 • Udvælg Fra Vareliste' er tilføjet til 'Tilføj Varer' menuen ved ordre redigering. Med denne kommando vil efterfølgende valg af vareliste åbne et galleri med de varer der indgår i varelisten. Herfra kan enkelte varer tilføjes til ordren.

 

Version 1.5.5

 • Følgende rettelser er med i version 1.5.3:⁃ 'Rediger Projekt Notat' er tilføjet til projekt menuen på projekt detalje siden. Notat kan redigeres hvis brugeren har adgang til at rette i egne projekter, og hvis brugeren er tildelt en opgave på projektet.
 • Rettet: iC5 kan nu genoprette forbindelsen til online databasen efter fejl pga. midlertidig mistet netværk forbindelse.

 

Version 1.5.4

 • Tilføjet Lokation felt til ordrelinje siden og projekt vareforbrug siden. Seneste valg bliver husket af appen og brugt som default når ny linje oprettes. Administrator kan vælge om feltet skal være synligt for hver enkelt bruger under medarbejder adgang siden.
 • Kundekontakter bliver nu downloaded til databasen under opstart, og kræver derfor ikke internet adgang når de vises fra kunde detalje siden.
 • Ordresiden viser varenr. ud for hver ordrelinje på iPad.
 • iC5 tillader nu at iPad/iPhone går i dvale, med mindre appen er i gang med at downloade data.
 • Rettet: iC5 kan nu genskabe online forbindelsen hvis iPad/iPhone har været i dvale. Før var det ofte nødvendigt at logge ud og logge ind igen.
 • Rettet: Offline login fejlede hvis login bruger ID ikke var identisk med brugerens employee nøgle i C5. Efter denne opdatering skal der logges ind online en enkelt gang før offline databasen kan tilgås igen.
 • Rettet: En bruger der ikke har adgang til at rette i projekt opgaver kan nu kun oprette nyt offline underprojekt fra projekter hvor brugeren i forvejen er tildelt opgaver.

Version 1.5.3

Følgende rettelser er med i version 1.5.3:

 •  Tilføjet 'Ordregruppe' felt til ordredetalje info siden. Når der vælges en kunde til ordren vil dette felt blive kopieret fra ordregruppe feltet i kunde detaljer.
 • Rettet: Ordrenotat kunne ikke redigeres.
 • Rettet: Medarbejder rettigheder var ikke altid aktive pga. uppercase/lowercase uoverensstemmelse i brugernavn.
 • Rettet: Vare prisgrupper der var fravalgt på medarbejder rettigheder siden var ikke altid filtreret væk fra vare detalje siderne.

 

Version 1.5.2

Følgende rettelser er med i version 1.5.2:

 • Varedetalje-siden kan nu vise et integreret panel der viser varebillede samt hovedoplysninger for varen. Panelet kan vises/skjules med den nye 'Udstilling' knap i toolbaren. Ved tryk på billedet i panelet åbnes billedet i fuld skærm.
 • Tilføjet 'Undervaregruppe' valg til vare hovedlistens kriterie side. Undervaregrupper vises kun hvis den tilsvarende tabel er oprettet i databasen.
 • Tilføjet 'Ordrefase' felt til ordredetalje info siden. Ordrefasen kan sættes til: Oprettet, Tilbud, Aktiv eller Afsluttet.
 • Oprettelse af offline projekt i iC5 indsætter nu initialer for brugeren i 'Vores ref.' feltet.
 • Rettet fejl i adresse opslag ved kort visning.

 

Version 1.5.0

I version 1.5.0 er der følgende rettelser og udvidelser:

 • Vigtigt: Denne version introducerer et nyt udvidet projektmodul, og det er derfor nødvendigt at offline projektjournaler uploades før den nye iC5 version installeres, da de ellers vil gå tabt.
 • Projekter kan nu oprettes offline i iC5 appen. Nye projekter kan oprettes ved først at vælge en kunde fra kundelisten, vælge 'Vis projekter' i kunde menuen, og dernæst trykke på '+' knappen på projektlistesiden. Underprojekter til et eksisterende projekt kan oprettes med 'Nyt offline underprojekt' fra projekt menuen. Projekt menuen indeholder også kommandoer til at uploade projekter.
 • Projektlisten er yderligere delt op i sektioner for offline projekter og uafsluttede projekter. Uafsluttede projekter er udløbne projekter der stadig har journal data der ikke er uploaded.
 • Ved at vælge 'Rediger opgaver' fra projekt menuen vises et nyt opgave tillægsmodul som gør det muligt at oprette og redigere projektopgaver for hver enkelt medarbejder. Opgavelisten kan konfigureres via en kriterie side, hvor bl.a. sortering og medarbejdergruppe kan defineres.
 • Tilføjelse af vareforbrug på projekt har fået 'Afbryd' og 'Næste' knapper ligesom på ordrelinje siden.
 • Tilføjet et nyt "Medarbejder adgang" modul til Indstillinger siden. Dette modul er tilgængelig hvis brugeren der er logget ind er registreret som administrator hos ConceptData. Modulet gør det muligt at konfigurere hvad hver enkelt medarbejder skal kunne tilgå. Læse/skrive rettigheder kan sættes individuelt for kunder, varer, varelister, ordrer, projekter og rapporter.
 • Nedtonet farvevariation i baggrundsbillede for at gøre tekst mere læsbart.
 • Fuld udnyttelse af den større skærm på iPhone 5.
 • iPhone modeller ældre end 3GS og iOS versioner ældre end 4.3 er ikke længere understøttet. Dette er gjort for at opnå fuld understøttelse af iOS6.

 

Version 1.4.0

Nu kan du hente vores nye version af iC5 – mange spændende nyheder som:

 • Et nyt og spændende projektmodul. For medarbejderen som er på farten. Med modulet kan medarbejderen se sine opgaver/projekter samt tidsregistrerer og tilføje varer på et projekt.
 • Et galleri, som primært henvender sig til sælgeren på farten, der ønsker at præsentere sine varer på en flot visuel facon. Funktionen er enormt ressourcebesparende for de kunder, der har produktkataloger som ofte opdateres.

⁃ Nyt salgsstyrings modul. I denne første version kan modulet bruges som planlægningsværktøj til kundebesøg samt kørebog. Hvis modulet er aktiveret vil der være en ny knap på hovedmenu siden med titlen ‘Besøg’.
⁃ Ordre detalje sidens menu er udvidet med ‘Opret Besøg for Ordre’ hvis salgsstyrings modulet er aktivt.
⁃ Ordrebekræftelse pdf udskrift viser ‘Tilbud’ som overskrift hvis ordrefase er sat til tilbud.